Monday, May 12, 2014

Sosialisme + demokrati = Rødt

"Vi skal hjem og støtte lærerne, vi skal kjempe for 6-timersdagen og jobbe mot dumping! Vi skal bygge organisasjonen!" Omtrent slik var sluttalen til gjenvalgt leder Bjørnar Moxnes på landsmøtet til Rødt. Han refererte her til handlingsplanen som ble vedtatt, som fastslår at lokallagene er ryggraden i partiet, og denne skal styrkes fremover. 

Jeg var så heldig å få være med som observatør på dag èn av landsmøtet, og jeg ble vitne til mange engasjerte og dedikerte Rødt-folk fra hele landet. Når man gikk inn for å kutte 40 minutter av lunsjen var det ingen som løftet et øyenbryn, det er tydelig at folk virkelig brenner for partiet vårt!

De to neste dagene fulgte jeg via streamingen (jeg måtte hjem for å få med meg min egen ESC-fest), og selv om det er noe helt annet, kunne man føle engasjementet via PC-skjermen også! Vi har fått et prinsipprogram med et helt nytt sosialisme-kapittel, som fastslår viktige prinsipper for oss fremover. Demokrati og sosialisme hører sammen, og dette skal vi være enda mer tydelige på fremover.

Ingen andre partier vedtar fler og bedre resolusjoner enn Rødt. Resolusjoner med 
støtte til det ukrainske folk, havnearbeiderne og Palestina,en om å stoppe arbeidslivskriminalitet, resolusjoner som viser at vi er et grønt parti og mot kommmunesammenslåing. Og selvsagt mange flere. Jeg gleder meg til å lese alle! 
Landsmøtet valgte selvsagt også ny ledelse, og som jeg innledet med her ble Bjørnar Moxnes gjenvalgt som leder. De andre i au er: Marielle Leraand (nestleder), Marie Sneve Martinussen (nestleder), Mari Eifring (partisekretær), Anders Evenstuen (faglig leder), Finn Olav Rolijordet (økonomiansvarlig) og Linn-Elise Øhn Melen som RU sin representant. Det ble også valgt nytt sentralstyre og landsstyre. 

Jeg føler meg utrolig heldig som har blitt valgt som landsstyrerepresentant fra Hordaland, og ser frem til å jobbe for en bedre verden. For det ER mulig!

No comments: