Tuesday, April 08, 2014

Ingen likestilling i kirken

I dag ble det avgjort, det blir ingen vigselsliturgi for likekjønnede. Når i tillegg forslaget om å lage en liturgi for forbønnshandling falt med bare fem stemmer er dette virkelig en trist dag for rettighetsforkjempere i kirken.

Jeg har lyst til å sitere fra debatten lørdag, når jeg vil feire kjærligheten, men ikke får en ordning for det, da sier du at kirka ikke kan være mitt hjem

Men vi kan ikke la oss knekke, vi må fortsette kampen. Og kampen må fortsette innen fra! Dersom vi melder oss ut, mener jeg at det er en fallitterklæring. Stemmetallene i dag viser at det er mange som støtter vår sak, og vi kan få inn enda flere liberale som kan hjelpe oss å få et riktig resultat ved neste korsvei.

I dag har jeg regnbueflagget på halvstang. 


No comments: