Friday, January 25, 2013

388 mot 1: informasjon om lhbt til mindreårige bør forbys!

Statsdumaen vedtok en lov som forbyr "homofil propaganda" i den første lesingen. Andre runde er den 23. mai, men det er ingenting som skulle tilsi at representantene endrer mening til den tid.

De som bryter loven vil få bøter; for borgere 4000-5000, tjenestemenn - 40000-50000 rubler og for juridiske enheter - 400000-500000 rubler. Jeg og flere med meg tror ganske sikkert at dette kan gjøre situasjonen for lhbt-personer i Russland enda verre. Når staten vedtar en lov som dette sender det signaler, ikke minst til de konservative, som det dessverre er mange av i Russland.

Lederen av familiekomiteen" i Dumaen uttalte blant annet at det er viktig å beskytte barna mot påvirkning. Videre at det i dag er tøylesløs propaganda om dette overalt i samfunnet, noe som kan medføre at barn blir homofile fordi de leser og hører så mye om det. Jeg for min del tror det er veldig få i Russland som ønsker å bli homofile, med tanke på behandlingen de får der idag.

Det KAN skje et under til den 23. mai, men jeg har liten tro på det.

(kilder: gayrussia.ru, og diverse twitter-profiler)

No comments: