Wednesday, September 23, 2009

...viktig å brenne litt...

Det er spesielt tre ting eg brenn for; eit fritt Burma, rettar for homofile og miljøutfordringane. Dei siste dagane har eg på ein måte kjempa litt for alle tre. To av dei rett nok kun ved å gå på kino, men eg har trua på at sjølv små ting hjelper. Det får ein dessutan til å hugse dei viktige tinga, og kanskje t.d. gje pengar til den norske burmakomiteen og tenke seg om to gonger før ein kjøper ting ein slett ikkje treng. På bildet ser vi pila vi laga for å peike på situasjonen i Litauen.

Trur ikkje eg skal seie så mykje meir, berre anbefala følgande lenkjer;

den norske burmakomiteen
notstupid

No comments: