Tuesday, July 21, 2009

Wordle - ei forklaring til dei som ikkje finles bloggkommentarane mine

Trippelwwordledotnet

You
are welcome!

No comments: