Tuesday, July 21, 2009

Wordle - meir meiningslaus underhaldning

(tusen takk til Stein Are!)

dette er min fyrste wordle, eg syns den er ganske vakker!

(klikk på bildet for å sjå det skikkeleg. ja, det er fint!)

1 comment:

Isabel said...

Fortel du i blogginnlegget om korleis eg kan lage sånn sjølv? Er eg berre dum som ikkje veit det/finn det?