Thursday, November 06, 2008

Verdien av ein nordmann

To nordmenn såret i skyting i Afghanistan, kan vi lese i Aftenposten i dag, men det står ingenting om kor mange afghanarar som blei såra, eller drepne der eller andre stader i Afghanistan denne dagen. Er det slik at ein nordmann er meir verdt enn ein afghanar? Dei norske soldatane er der av eigen fri vilje. Noreg har valt å senda soldatar til det krigsherja landet. Mange sivile har vorte drepne i kampane både der og andre stader i verda. Dei har ikkje vald dette. 

Er det feil av meg å tenkje at det er litt navlebeskuande at det er store oppslag når det er nordmenn involvert? 

2 comments:

Isabel said...

Nordmenn (folk) flest er egoistiske.

Torill Jørgensen Frøise said...

Veit.

Dessverre.