Sunday, November 19, 2006

Et lite dikt fra barndommen

Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til,
spør deg nå er du tøff nok til å møte mobberne med et smil!

På skolen er det ikke alltid like lett
Du risikerer å bli mobbet - rett og slett!

Hvis du vil fortelle de andre hvem Jesus er,
så er det ikke sikert at du blir så populær!

No comments: