Sunday, October 29, 2006

Spåkproblemer

Språk er ikke så lett. Marker litt av teksten og trykk play.

No comments: