Tuesday, July 25, 2017

UNEs manglende tro på mennesker

UNE var i dag på Dagsnytt 18, denne gangen gjaldt det konvertitter fra Iran som søker om asyl i Norge. UNE ber konvertitter ligge lavt i hjemlandet, og mener de bør la være å misjonere. For noen er nettopp det å fortelle om Jesus en viktig del av det å være kristen.  I mange deler av Iran er det dessuten ikke mulig å være åpen om at man er kristen selv om man ikke driver med misjonering. UNE mener også at ikke alle som sier de har konvertert til kristendommen virkelig har gjort det, de har rett og slett ikke sterk nok tro.

Sist UNE sin direktør var på besøk i det samme programmet gjaldt det skeive asylsøkere som blir sendt tilbake til hjemlandet fordi man enten mener de ikke er skeive, eller man mener de kan leve i hjemlandet uten fare for liv og helse. Altså at de kan gå inn i skapet igjen. Flere som har blitt sendt ut

Som kristen og skeiv kan jeg på en måte sette meg litt inn i dette, da jeg har prøvd både å undertrykke min kristne tro og å undertrykke min orientering. Til slutt fant jeg ut at begge deler er helt umulig. Jeg er heldig som bor i et land der det verken er ulovlig å være kristen eller skeiv, så jeg kan ikke sette meg inni hvordan disse menneskene som er på flukt har det. Ikke nok med at du har levd i livsfare i ditt hjemland, men du kommer også til et land der du får høre at du ikke er kristen nok, eller skeiv nok. Hvordan kan man bevise at man er kristen eller at man er skeiv?

For en del år siden ble jeg kjent med en kristen gutt fra Iran som ikke engang til sine næreste persiske venner i Norge turte å si at han ikke var muslim, han var redd for utfrysning. Jeg kjenner også skeive fra land der det er straffbart å være skeiv som har fortalt om frykten for at familien i hjemlandet skal få vite det. Og som har opplevd å bli trakassert på asylmottak og på skolen av sine landsmenn. Jeg kjenner en som ikke ble trodd men som ble sendt tilbake til Afgahnistan hvor han slettes ikke kunne være fordi han enten ville blitt fengslet av myndighetene eller drept av sin familie.

Det er på høy tid at UNE blir skolert, og det er på tide å begynne å bruke hjertet!

No comments: