Friday, April 04, 2014

#Ekteskapsforståelsen. Forstå det den som kan. La alle få gifte seg i kirken!

De som kjenner meg, følger meg på Twitter eller er venn med meg på Facebook vet sannsynligvis at jeg er litt i overkant opptatt av det som skjer i Kristiansand i disse dager, nemlig Kirkemøtet. Det er nok spesielt èn sak jeg er opptatt av, og det er saken om ekteskapsforståelsen som kan føre til en av tre ting; 1) vi får et vedtak om at det skal utarbeides en ny vigselsliturgi som gjør at også likekjønnede kan gifte seg i kirken 2) vi får en liturgi for velsignelse av likekjønnede par og 3) ting blir som det er pr i dag.

Jeg håper og ber selvsagt om at alternativ 1 skal bli det vi står igjen med når møtet avsluttes tirsdag, men jeg er litt redd for at veien dit er for lang og vanskelig for Kirkemøtet.

Under åpningen av Kirkemøtet i dag, sa Kirkerådets leder Svein Arne Lindø følgende om saken:

"Kirkemøtet skal i år ta stilling til om kirken skal utvikle en liturgi for likekjønnede som ønsker vigsel eller forbønn for sitt samliv i kirken. Jeg har forsøkt på en åpen og ærlig måte å lese den utredning som Bispemøtets utvalg la fram og som dannet grunnlag for Bispemøtets uttalelse om saken. Det er min oppriktige mening at jeg i dette materialet ikke har funnet overbevisende argumenter for at kirken skal endre sitt syn på ekteskapet. Ekteskapet er så langt jeg kan forstå Guds gode ordning for samliv mellom kvinne og mann. Å utvikle en forbønnsliturgi vil etter min oppfatning være å gi læremessig legitimitet til likekjønnede ekteskap. Derfor kan jeg heller ikke støtte dette forslaget, og håper at et stort flertall av Kirkemøtets delegater vil samles seg om dette standpunktet. 
Vårt møte vil i år bære preg av denne saken. Saken har stor offentlig interesse og mange enkeltpersoner følger den nøye fordi den angår deres liv direkte. Mange grupperinger i og utenfor kirken følger med fordi saken berører deres meninger og posisjoner. "
Jeg var med og skrev resolusjonen som ble vedtatt av LLH sitt landsstyre, og som ble delt ut til delegatene i Kristiansand i dag. De som ikke har lest den, kan lese den her.

Det blir spennende dager. Selve debatten kan man følge med på her, og diskusjonen om ekteskapsforståelsen starter lørdagkveld kl 19.30. Jeg kommer til å prøve å få med meg mest mulig av hele møtet, og som under OL blir det gaywatching. Sjansen for at jeg både skriver på facebook og twitter om saken i dagene fremover er overhengende!

Jeg ber om at delegatene som er i tvil tenker seg ekstra godt om og stemmer for en likebehandling slik at også de homofile og lesbiske som ønsker det endelig kan gifte seg i kirken!

No comments: