Saturday, October 26, 2013

Åpent brev til Børge Brende

Stod også på trykk i Ny tid 25. oktober 2013
Den såkalte anti-propagandaloven i Russland skal forhindre at mindreårige blir utsatt for propaganda om homofili, noe som medfører at f.eks det å vise regnbueflagget, gå i parader eller lære russiske barn om det man kaller ikke-tradisjonelle relasjoner er forbudt. Loven strider mot internasjonale menneskerettigheter som er nedfelt i konvensjoner som også Russland har sluttet seg til, og den bidrar til ytterligere diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet i et land der det å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson (lhbt) allerede er veldig vanskelig!

Om noen få måneder er det olympiske leker i Sotsji. Situasjonen er uoversiktlig, og verken den olympiske komitè eller myndighetene i Russland kan garantere at lhbt-personer som kommer til landet under OL kan vise at de er lhbt-personer uten at det får konsekvenser. Den olympiske komitè har sagt at de ikke kommer til å finne seg i at utøverne uttrykker politiske standpunkt før, i løpet av eller rett i etterkant av lekene.

Antipropagandaloven i Russland er ikke bare et brudd på FNs menneskerettighetskonvensjon, den bryter også med OL sin egen ‘’grunnlov’’; OL-charteret som i artikkel 6 sier: «Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement.»

Situasjonen i Russland har skapt voldsomme reaksjoner blant menneskerettighetsorganisasjoner og har blitt kritisert både av Nordisk råd, EU og av tidligere utenriksminister Espen Barth Eide. Barth Eide sa i en artikkel i Blikk den 19. august i år at vi må få en dialog med aktivister og organisasjoner i Russland, og at det er viktig at vi faktisk drar til til Sotsji for å vise vår solidaritet. I den forbindelse inviterte han med seg lhbt-aktivister for å overvære de olympiske lekene. 

I Norge har noe endret seg, vi har fått en ny regjering der du, Børge Brende, har blitt utenriksminister. Situasjonen i Russland har ikke endret seg til det bedre, og jeg vil derfor utfordre deg som utenriksminister til å invitere noen av oss lhbt-aktivister med til Sotsji. Deltakelsen vil bli i solidaritet med lhbt-befolkningen i landet, og med idrettsutøvere som definerer seg som lhbt. Det er for å vise at vi ikke finner oss i at våre russiske søstre og brødre blir behandlet som annen rangs borgere. Et internasjonalt engasjement er helt nødvendig for å snu utviklingen i landet, en boikott vil ikke tjene noen og er heller ikke et virkemiddel de russiske lhbt-organisasjonene ønsker at vi benytter oss av. Nå er det synlighet som gjelder!

Det må settes enda mer fokus på situasjonen for lhbt i Russland, og jeg håper at du som utenriksminister kommer raskt på banen. Vi har en plikt til å si i fra, og det haster! Derfor ser jeg og andre aktivister frem til å motta en invitasjon til å være med til Sotsji-OL i 2014!
Vi høres!
På vegne av lhbt-aktivister i Norge
Torill Frøise

 

No comments: