Monday, August 12, 2013

Rødt: Studentvelferd

Studentvelferd
Studentene skal selv styre sitt lokale velferdstilbud gjennom studentsamskipnadene. Samtidig mener Rødt at det offentlige må ta langt større ansvar for studentvelferden enn det som gjøres i dag. Vertskommunene har et ansvar for å legge til rette for studentene, både når det gjelder helsetilbud, kollektivtransport og studentboliger. Rødt mener at vertskommunene sammen med staten må sørge for at det bygges langt flere studentboliger enn det gjøres i dag. Staten må gi tilstrekkelige bevilgninger og vertskommunene må tilrettelegge tomter og eiendommer. Rødt mener at vertskommunene skal stille tomter tilgjengelig, helst gratis eller til en rimelig pris for studentsamskipnadene. Kommunene må også bidra til at regulering til studentboligbygging kan skje raskt og effektivt, og sikre at kostnadene for utbygging av infrastrukturen ved bygging av studentboliger (som veier, gang- og sykkelveier, barnehager) ikke overføres på studentsamskipnadene.
Rødt arbeider for:
  • At fylkeskommunene tilbyr studentrabatt uavhengig av alder, studiested og bosted.
  • At studentbarnehagene sikres gode og forutsigbare rammevilkår og god finansiering over kommunenes budsjetter.
  • Statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel.
  • Eget tilbud om psykisk helsehjelp for studenter.
  • At kommunene fører en aktiv tomtepolitikk og legger til rette for student-samskipnadenes studentboligbygging.
  • At kommunene gir gode økonomiske rammevilkår for studentsamskipnadene og fjerner aldersgrenser på helsestasjonstilbud.

No comments: