Monday, June 10, 2013

"Beskyttelse av barn fra informasjon som fremmer avvisning av tradisjonelle familieverdier"

Antipropagandaloven har altså fått en ny tittel, og selve lovforslaget som vedtas i Dumaen i morgen kan du lese her:

§ 6.21.
Fremming av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner mellom mindreårige
1. Fremming av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner mellom mindreårige, uttrykt i formidling av informasjon rettet mot å utvikle utradisjonelle seksuelle preferanser, attraktivitet av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner, et forvrengt bilde av sosial ekvivalens av tradisjonelle og utradisjonelle seksuelle relasjoner, eller ileggelse av informasjon om ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner, forårsaker interesse for slike relasjoner hvis disse handlingene ikke har en kriminell karakter -straffes med en administrativ bot på borgere i mengden 4000-5000 rubler for tjenestemenn - 40000-50000 rubler for juridiske enheter - 800000-1000000 rubler eller administrative suspensjon av aktivitet for opptil nitti dager.
2. Handlinger fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, begått med bruk av media og (eller) informasjon og telekommunikasjonsnett (inkludert "Internet"), hvis disse handlingene ikke har en kriminell karakter  -skal medføre ileggelse av overtredelsesgebyr på innbyggerne i mengden av 50000-100000 rubler for tjenestemenn - 100000-200000 rubler for juridiske personer - én million rubler eller administrative suspensjon av aktivitet for opptil nitti dager.
3. Handlinger fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, begått av en utenlandsk statsborger eller en statsløs person, hvis disse handlingene ikke har en kriminell karakter -straffes med en bot på 4000-5000 rubler fra den administrative utvisning fra Russland eller administrativ arrest for inntil femten dager med administrativ utvisning fra Russland.
4. Handlinger fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, begått av en utenlandsk statsborger eller en statsløs person med bruk av media og (eller) informasjon og telekommunikasjonsnett (inkludert "Internet"), hvis disse handlingene ikke har en kriminell karakter -straffes med en bot på 50000-100000 med administrativ utvisning fra Russland eller administrativ arrest for inntil femten dager med administrativ utvisning fra Russland.

Kilde: http://grani.ru/Society/Neuro/m.215498.html

No comments: