Thursday, November 29, 2012

10 gode mål for 2015. #VerdensAidsdag #WAD #VAD

 
  • Seksuell overføring av hiv halvert, også blant unge mennesker, menn som har sex med menn og overføring i forbindelse med sexarbeid;
  • Vertikal overføring av HIV skal være eliminert og AIDS-relatert mødredødelighet halvert;
  • Alle nye HIV-infeksjoner forhindret blant narkomane;
  • Universell tilgang til antiretroviral behandling for mennesker som lever med HIV som er kvalifisert for behandling;
  • TB dødsfall blant mennesker som lever med hiv halvert;
  • Alle mennesker som lever med hiv og husholdninger berørt av hiv er adressert i alle nasjonale sosiale beskyttelse strategier og har tilgang til nødvendig omsorg og støtte;
  • Land med straffende lover og praksis rundt HIV-smitte, sexarbeid, narkotikabruk eller homofili som blokkerer effektive tiltak halvert;
  • HIV-relaterte restriksjoner på innreise, opphold og opphold eliminert i halvparten av landene som har slike begrensninger;
  • HIV-spesifikke behov til kvinner og jenter blir tatt opp i minst halvparten av alle nasjonale HIV-reaksjoner;
  • Nulltoleranse for kjønnsbasert vold.
Kilde: World Aids Day

No comments: