Wednesday, October 24, 2012

Har du et mål i sikte i 2015?

I dag markeres FN-dagen over hele verden, og det er på tide å se hva som skjer med Tusenårsmålene. Har du i det hele tatt hørt om dem? Kan du nevnte minst tre av målene? Om du ikke kan, så er du nok ikke alene. Det ble kanskje ikke like stort og viktig som man hadde håpet på, og som vi hadde trengt.

For å si det kort; Tusenårsmålene er åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, som skal nåes innen 2015. De ble vedtatt av alle verdens land i år 2000.

Målene er som følger:
1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
2. Sikre utdanning for alle
3. Styrke kvinners stilling
4. Redusere barnedødeligheten
5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Alle punktene er svært viktige, og svært omfattende. Jeg håper at hver enkelt av dere tenker over hva dere kan bidra med for å nå disse målene. 2015 er veldig nær framtid!

Siden hiv-/aids-saken er noe jeg brenner ekstra mye for, skal jeg si litt punkt seks. Færre mennesker blir smittet av hiv-viruset enn tidligere. Nedgangen varierer fra land til land, men er tydeligst i det sørlige Afrika. 70 prosent av nye smittede bor i Afrika sør for Sahara, til tross for at regionen bare står for 12 prosent av verdens befolkning. Fordi flere får tilgang til behandling for hiv-smitten er det færre som dør av aidsrelaterte årsaker. På midten av 2000-tallet døde 2,2 millioner mennesker årlig. Dette tallet har sunket til 1,8 millioner i 2010.

Fordi færre dør har det aldri vært flere mennesker som lever med hiv/aids i verden enn det er nå.

Dette er selvsagt gledelig at det er en nedgang, men vi må fortsette å jobbe for saken. Det er fremdeles mange som ikke har råd til medisiner, til tross for at det nå koster under en dollar om dagen i de fattigste ulandene.

1. desember, altså om en drøy måned, skal vi markere Verdens aidsdag i Bergen og andre deler av landet. Da blir det en fin anledning for deg til å lære mer, og til å være med og bidra. For hadde det ikke vært fint om du kunne tenke "Jeg var medvirkende til at vi klarte å oppfylle det sjette tusenårsmålet!"

Vil du lese mer om Tusenårsmålene? Det kan du gjøre her: http://www.endpoverty2015.org

No comments: