Thursday, July 19, 2012

Revolusjon! @Raudt

Jeg er stolt medlem av Rødt, og i vårt prinsipprogram kan vi lese: "Revolusjon er nødvendig", og det står jeg inne for.

Mange blir skremt når de hører dette. Bare ordet "revolusjon" får en del til å steile. De tenker med engang på voldelige opptøyer, mennesker som blir drept og andre lovløse tilstander. De tenker kanskje på 25.-januarrevolusjonen i Egypt, på det som skjer i Syria eller den iranske revolusjonen. Og da skjønner jeg at de er skeptiske.

Men hva er egentlig en revolusjon? Om vi slår opp i leksikonet finner vi at det kommer av det latinske ordet revolutio som betyr "omveltning", altså en drastisk endring. En drastisk endring av samfunnet som vi har i dag. Og det kan vi vel alle være enige om at vi trenger? Vi vil ha et varmere samfunn, et samfunn der Romfolket ikke blir utsatt for hatefulle ytringer og enda verre; vold. Vi vil ha et samfunn basert på rettferdig fordeling, uten klasser. Vi vil ha et samfunn basert på likeverd, uten krig og undertrykking. Vi vil ha et samfunn som gjør at vi kan leve bærekraftig og ikke ødelegger jorda.

Hvordan skal vi så oppnå dette?
Først og fremst ved å avskaffe kapitalismen. Det kan ikke være slik at et fåtall mennesker styrer over det store flertallet. Makt er penger, og en slik makt ønsker jeg ikke at noen skal ha over andre! Sammen med Rødt jeg vil arbeide for at maktovertakelsen skal skje fredelig, og med demokratiske midler.

En ny verden er mulig! Bli med å forandre Norge! Send SMS: RØDT + Navn og adresse til 2434 eller fyll ut skjemaet som du finner her.

Lyttetips:  Revolusjonens Røst

No comments: