Sunday, June 10, 2012

Ingen navneendring i LLH

På landsmøtet i LLH ble det fremmet forslag om at navnet på organisasjonen skulle endres til LHBT Norge. Dette ble imidlertid stemt ned av landsmøtet, og dermed heter organisasjonen fremdeles LLH.

No comments: