Sunday, June 10, 2012

Feighet fra Den norske kirke

Den norske kirke utsetter igjen å ta stilling til om likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Åpen kirkegruppe for kaller behandlingen «feig og pinlig». Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien, leder utvalget som skal «utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning». De skulle levert sin innstilling om vielser for homofile 1. oktober i fjor, men utsatte det til juni i år. Nå er det satt ny frist til september. Om de er positive til at homofile skal få gifte seg i kirken, vil det fremdeles ikke kunne bli en realitet før Kirkemøtet har sagt ja, tidligst i 2015. - Det er helt åpent om det blir noen vigselsliturgi for likekjønnede par. Det er ikke bare spørsmål om år, men om kirken skal innføre en slik liturgi, sier Byfuglien til Vårt Land. Leder Geir Wiknes i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile er skuffet: - Det er en feig kirke som viser ansikt her. I Sverige og Danmark har kirken på kort tid klart å etablere en ordning for likekjønnede ekteskap. Hvorfor får de ikke til det i Norge, sier han til NTB. Han synes det er ille at Byfuglien nå setter spørsmålstegn ved om det i det hele tatt blir kirkelige vielser for likekjønnede: - Dette er feigt og et signal om at hun er i ferd med å gi opp. Da hun ble utpekt til preses, sa hun at saken var overmoden, og at hun ville ha en ordning fort. Det er veldig trist at hun ikke lenger kan stå for det samme som hun sa den gangen. - Kirken har sagt ja til homofili, men bare litt, liksom. Det er lett å bli oppgitt, sier Wiknes. (ANB-NTB) (Kilde: BA) Les også i dagens Vårt land: Ber Storitinget sørge for homovielser

No comments: