Sunday, March 11, 2012

Antipropagandaloven signert

Så er det klart, St. Petersburg ble den fjerde russiske regionen til å forby homofil propaganda. Loven undertegnet av Poltavchenko. LLH sendte brev til  utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at loven ble vedtatt. Det var nemlig en liten sjanse for at man kunne påvirke såpass mye at loven ikke ble signert. Det klarte man altså ikke. Og så er det enda vanskeligere å være LHBT-person i St.Petersburg.

Heldigvis er ingen lover skrevet i stein, og det hjelper ikke verken St.Petersburg eller andre byer, regioner og land at vi gir opp. Kampen er ikke vunnet, og du kan gjøre en forskjell!

Kilde: GayRussia

Les også:
Oh St.Petersburg this s getting personal

Half a world away

No comments: