Sunday, November 29, 2009

Ein knapp siger

Det blei siger til "Love acctually" i den store julefilmtesten i Småvika 19 i går. Filmen vann med knappast mogleg margin, 0,1 poeng, til "The Holiday". På tredjeplass kom filmen "Fred Claus" som slo best an blant den yngre garde.

Resultatliste:
Love accually - 7,3 poeng
The Holiday - 7,2 poeng
Fred Clause - 3,4 poeng

No comments: