Thursday, April 16, 2009

For ein kvar pris?

Då eg fekk vete at Nina Karin Monsen hadde vorte tildelt Fritt ord-prisen blei eg litt uvel. Framleis kjenner eg at eg er uroleg i kroppen og kjenner lysta til å gå i eit lite demonstrasjonstog heilt for meg sjølv. Enkelte hugser kanskje at vi, LLH Bergen og Hordaland, tidleg i år prøvde å gi den same Monsen ein pris, ein pris som ho nekta å ta i mot. Det blir spennande å sjå om ho tek i mot denne prisen.

Av og til kan det nesten vere plagsomt å engasjere seg!

Les meir om:
Nina Karin Monsen sine skriverier
Fritt ord-prisen
LLH Bergen og Hordaland uttalar seg om saka
Prisen Nina Karin Monsen ikkje ville ha

No comments: