Friday, March 27, 2009

101 ute for Patrik 1,5?

Som dei fleste sikkert har fått med seg har vi i LLH Bergen og Hordaland jobba litt med å prøve å få Bergen kino til å innsjå at dei må sette opp den svenske filmen Patrik 1,5. Vi laga difor eit opprop, der det til no er 101 underskrifter. Ei spesiell helsing til Inge, som var nr 100!! Det ser imidlertid ikkje ut til at dei er overbevist enda.

Difor treng vi DI hjelp! Signer oppropet, og send mail til Bergen kino. Forklar kvifor vi vil ha mogleik til å sjå denne filmen i Bergen óg!

No comments: