Thursday, November 13, 2008

War is over if you want it

Denne utgåva av The New York Times kan fortelje oss at krigen i Irak er over. Vi kan også lese om dei nye nasjonale helseforsikringen som skal sikre lik rett til helsetjenester for alle. Alle universiteta i USA blir offentlege, det blir innført maksimumsløn for amerikanske toppleiarar og alle bensindrevne biler vil bli tilbakekalt.

For godt til å vere sant? .... JA, diverre. Dette er (som ein óg kan sjå av datoen på avisa) ei framtidsavis, slik en ønskjer USA skal bli med Obama ved roret, dersom han oppfyller alle valløfta sine. Så gjenstår det å sjå om Obama VIL ha fred, for som Lennon sang "War is over if you want it!"

Her kan du lese den falske utgåva av The New York Times og her er den ekte.

2 comments:

ida said...

and so this is christmas...

nei, ikkje så masse tull PÅ ei lita pakke, men INNI. er ikkje DET toskete, så veit ikkje eg. pakka var helst normal utanpå...

Torill Jørgensen Frøise said...

Lennon er fin. Finast. Omtrent. Kanskje nest etter Sigvart.