Thursday, October 12, 2006

Om fisk og samleie


Nok en gang er det bevist; professorer på Norges universiteter er ikke blant de smarteste knivene i skuffen. Here's the story: en professor på UMB stod og skar i en fisk som bare veide 29 gram, den skulle egentlig ha veid 59 gram. Mens han dissekerte fisken sa han: "Denne fisken er døende pga for lite næring!" ...hm...jeg kan sverge på at det skyldtes at fisken døde av for mye oksygen. Det hjalp nok ikke akkurat at buken ble skåret opp med en skarp gjenstand.

Mot slutten fortalte han at han ikke ville spise denne fisken, det ville ikke jeg heller gjort etter behandlingen den fikk!

(PS! det skal sies at det var mye morsommere på TV, men pga kortidshukommelse er dette alt dere får! Moralen må være: se på NRK Dagsrevyen! Det var jo også på NRK noen heldige kunne oppleve at KrF-dama snakket om samleie, noe som førte til at Jens rødmet ukledelig og hele stortingssalen vred seg i latter.)

No comments: