Saturday, June 06, 2015

Hva går havnearbeiderkonflikten ut på?

Konfliktene ved landets havner handler først og fremst om arbeidskjøpere som nekter å inngå eller videreføre eksisterende tariffavtaler.
I over et og et halvt år har havnearbeidere ved flere norske havner vært utsatt for harde angrep fra arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Hovedlinjen i konflikten går på at arbeidsgiverne og NHO gjennom et koordinert spill ønsker å utfordre havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid ved norske havner. Dette er en fortrinnsrett som er nedfelt i ILO-konvensjon 137 som er ratifisert av Norge. I løpet av streikeperioden har arbeidsgiverne tydd til lockout, innleiing av streikebrytere og innhenting av politi for å bryte blokadene.
Havnearbeiderne i Oslo er under harde angrep. Da det kommunale selskapet Oslo Havn KF 19. mai i år begjærte selskapet havnearbeiderne jobber i (Oslo losse- og lastekontor) konkurs, eskalerte konflikten ytterligere. Konkursbegjæringen førte til de fleste av firmaene som benytter seg av Oslo Havn begynte å kjøpe tjenester av andre enn havnearbeiderne. Dette til tross for at havnearbeiderne raskt etter konkursbegjæringen opprettet et eget losse- og lastekontor, og at de gjennom en tariffavtale som gjelder til 2016 har avtalefestet fortrinnsrett til alt losse- og lastearbeid i Oslo Havn.
Ved flere anledninger har politiet stilt seg på arbeidsgivernes side ved å fysisk hindre havnearbeidere og støttespillere i både Tromsø og Oslo fra å blokkere streikebryterarbeid. I Tromsø har havnearbeiderne ved flere anledninger blitt innbrakt til politistasjonen og blitt ilagt bøter. I Oslo har politiet truet med å gi blokadevakter bøter på 20.000 kroner hver.Det har blitt opprettet et bøtefond for å hjelpe de som får bøter. Vis solidaritet! Sett inn penger til bøtefondet: Kontonummer: 1207.16.33827 Merk innbetalingen “Bøtefondet”

No comments: