Monday, December 05, 2011

Dei seier...

at ein aldri har så god tid til å rydde som når ein har eksamen(slesing). Det same kan seiast om når ein skal føre rekneskap. Plutseleg er det så mykje anna som verkeleg MÅ gjerast no, som feks å rydde vekk tinga etter Verdas aidsdag og rydde pulten. Det kan nok ikkje vente, eg må berre innsjå det. Sorry, rekneskap: DU må ha tolmod med meg!

2 comments:

Isabel said...

Fekk heimeeksamen utdelt for fem timar sidan.
Til no: null ord. ryddig hus.

Torill Jørgensen Frøise said...

Så bra! det er sikkert difor ein har eksamen rett før jul; fordi ein skal få rydda! UTRULEG lurt! <3