Friday, October 14, 2011

Skeive BIFF-anbefalinger.

Gay and Lesbian propaganda night er en av programkategoriene under Bergen internasjonale filmfestival. I tillegg til dette er det også et par andre filmer jeg øsnker å trekke frem.

In God we trust
Dette er en dokumentar som er veldig aktuell i disse tider, siden SMUG (Sexual minorities of Uganda) nettopp fikk Rafto-prisen. Filmen er en del av Astrid Schau-Larsens masteroppgave i religionsstudier, og et av spørsmålene er "Hvordan stoppe AIDS når prevensjon er en synd?"

I Uganda er fem prosent av befolkningen HIV-positive. I dette fattige landet blir flere av befolkningens behov dekket av kristne menigheter som aktivt engasjerer seg i samfunnet, og flere av dem får pengestøtte fra den amerikanske regjeringen for sitt kampanjearbeid mot HIV og AIDS. Disse organisasjonene promoterer i henhold til sin tro seksuell avholdenhet og trofasthet, men flere av dem har i tillegg en irrasjonell aversjon mot prevensjonsmidler, som de ser på som en oppfordring til promiskuitet. I et land med et kjønnsrollemønster der kvinner i liten grad kan nekte sex, lang mindre kreve sikker sex, blir dette høyst problematisk.

Womb
Dette er ikke en skeiv film per def., men den tar likevel for seg et tema som kanskje stort sett blir diskutert i skeive miljøer; nemlig surrogati. Ved siden av den oppsiktsvekkende tematikken, er WOMBs mest fremtredende trekk dens poetiske billedspråk. Ved hjelp av en naturalistisk og nennsomt konstruert ikonografi, maner regissør Benedek Fliegauf frem et stilisert univers, hvor karakterenes monomane fokus på hverandre skaper en verden som er like vidåpen som den er klaustrofobisk.

Husk at ved å kjøpe BIFF sitt rabattkort betaler du kun kr 60,- pr film. Det er fullt mulig å gå sammen om å kjøpe et kort!

God BIFF! :)

No comments: