Thursday, October 07, 2010

Arv eller miljø

Eg vil at Frede Korint skal ha nynorsk til hovudmål, av den enkle grunn at dei fleste som har det vil ha lettare for både å lære seg sidemål (altså bokmål) og andre språk. I bilen i dag prata eg med Synnøve om det, og kom fram til at sidan korkje eg eller Synnøve har skrive- og lesevanskar vil antageleg ikkje Frede Korint få det heller.

...men VENT no litt...

No comments: