Wednesday, April 07, 2010

Once upon a blogg-time

Den gong
... då eg skreiv fleire blogginnlegg per veke og vel så det.
... då eg brukte inspirasjonen til å skrive meir enn 420 teikn.
... då facebook endå ikkje hadde overteke mitt web-sosiale liv.
... då ikkje blogginnlegg blei posta, overført til twitter som sendte det vidare til førnemnte facebook.
... då ein ikkje trengde å ha minimum 7 faner på nettlesaren opne samstundes.

Det er vel ca nokre år sidan?

No comments: