Friday, August 08, 2008

Håp om OL-medalje - Håp om fridom


Det er godt å sjå at det er nokre av dei norske utøvarane i OL som bryr seg om andre ting enn det reint sportslege. Kampanjen, som blant anna Gro Hammerseng er med på, kan du sjå på Amnesty sine websider.

Kinesiske myndigheter har brote sine løfter om å betra menneskerettssituasjonen i landet og sviker dermed dei grunnleggjande verdiane i Dei olympiske leikane.

Les rapporten frå Amnesty her.


No comments: