Tuesday, June 10, 2008

Mangel på informasjon

Dei to siste blogginnleggene mine har vore lite informative. Det skuldast at eg plutseleg oppdaga at eg kunne senda bilete direkte frå mobilen til bloggen min, og at det då er begrensa kor mykje eg kan skriva. Til glede for alle som likar meir informative innlegg kan eg meddela at mobilen no er død, den drukna i går. Kvifor skal eg skriva om i neste innlegg.

No comments: