Sunday, June 08, 2008

Landsmøte i LLH

Så var landsmøtet over. Namneendringa vart ikkje vedteken, men ein har fått ein undertekst, slik at det no heiter LLH - Landsforeninga for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Elles har prinsipprogrammet (før kalla politisk plattform) fått eit nytt punkt om høgare utdanning, noko som var på tide :)

Undervegs i landsmøtet sakna eg to ting: songhefte og landsmøteavis. Eg hadde tenkt å føreslå song sundagen, men forkasta mitt eige framlegg før det blei teke opp til votering. Ein ting var imidlertid som alltid, tellekorpset. No skal det seiast: dei tulla berre ein gong!
For yttarlegere informasjon trykk her og her.


No comments: