Tuesday, September 11, 2007

Demokrati?

På Askøy skal vi leve i fire år med (heldigvis bare en representant fra) et parti som kommer med følgende utsagt i sin valgbrosjyre.

Ikke nok med det, men vi får også vite at dette partiet vil jobbe for at det er de folkevalgte som bestemmer, og ikke "administrasjonen etter sitt eget forgodtbefinnende". Til slutt kommer de med følgende gullkorn:


Mer om Valg 07 finner du her.

1 comment:

Elida said...

Jeg visste at Alligatorill flyttet i eksil til regntunge vestlandet, men at stedet av staten også var blitt gjort om til en indianerreservat var ny kunnskap for meg...!