Monday, January 22, 2007

Pensjonsaksjon foran Stortinget

29. januar kl. 13.00 vil vi markere vårt krav om at studenter må få pensjonspoeng for utdanning. Sammen med Studenetens Landsforbund, Norsk Studentunion, Akademikerne, Unio og flere politiske ungdomspartier vil vi møte opp fremfor Stortinget for å protestere mot det nye pensjonsforslaget fra regjeringen.
Selv om det for mange av oss er lenge til vi blir pensjonisert må vi allerede nå tenke på alderdommen. Forslaget til den nye pensjonsreformen kan gjøre det økonomisk ugunstig å ta høyere utdanning ved at man ikke får pensjonsopptjening under studiene. Den nye pensjonsreformen går over fra besteårsreglen til alleårsreglen, der alle inntekstgivende år skal danne grunnlag for pensjonen.

Folk som velger høyere utdanning kommer senere ut i yrkeslivet, og må derfor jobbe lengre enn folk uten høyere utdanning for å oppnå samme pensjonsopptjening. Dette er et større problem her enn i mange andre land, siden Norge har små lønnsforskjeller mellom folk med og uten høyere utdanning.

Vi krever en kompensasjonsordning for tapt arbeidstid, og foreslår en pensjonsopptjening tilsvarende 2,5G (G=Grunnbeløpet i folketrygden) per år for fullført bachelor og mastergrad. I tillegg må det gis ytterligere pensjonsopptjening per år for studenter med embetsstudier.

Vi ønsker at studentene ikke skal tape pensjonsopptjening på å studere, og oppfordrer alle til å delta i markeringen foran Stortinget mandag 29. januar kl. 13.00!

Les mer:
Vågar du, Jens?
Debattinnlegg fra Anders Folkestad, Unio

No comments: