Friday, August 12, 2005

Ja, jeg er het!

Hører og ser på den direkte overførte valgkampåpninga til Senterpartiet. Åslaug snakker akkurat nå om frivillighet. "Ja, for det er nettopp det vi er, fri, villige og hete!" :)

Vi skal gjøre et knakende godt valg! :)

1 comment:

JazzyHal said...

No thanks, I'm fine