Friday, September 17, 2004

..om tenkte og utenkte tanker..

Enkelte ganger kommer man til et punkt der man lurer på om man skal finne nye tanker å tenke eller om man skal prøve å tenke de utenkte. De utenkte tankene ligger der og bare venter på å bli tenkt. Hva skjer om man velger å ikke tenke dem? Vil de bare forsvinne sånn helt uten videre?


svakere og visne snart
nederlaget åpenbart
- totalt

No comments: